فیل سفید

فیل سفید

 

در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می دهد، کسی که هدیه را پذیرفته، هزینه های زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید می کرد، نسل های مختلف بدون آن که بدانند این فیل سفید به چه درد می خورد هزینه های زیادی را برای آن متحمل می شدند و دلشان هم نمی آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا می گفتند:
“حیف است تا کنون هزینه زیادی برای آن شده است و نمی توان آن را رها کرد!”.

فیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعیست که هزینه زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد! و از آن جهت کنار گذاشته نمی شود که صرفاً برای آن هزینه شده است.
در نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه می شود و متوجه می شود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیکند به خاطر هزینه هایی که برای قبولی آن داده است و زمانی که صرف کرده است و می داند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد، به آن رشته دانشگاهی و آن مدرک می توان فیل سفیدآن فرد گفت.
در مباحث رفتار سازمانی به این پدیده Escalation of commitment گفته می شود که یکی از خطاهای ادراکی در تصمیم گیری مدیران است. پافشاری بر روی تصمیمات اشتباه به خاطر هزینه هایی که برای اجرای آنها صورت گرفته است.
در زندگی شخصی و سازمانی، فیل های سفید زیادی داریم که بدون آن که خاصیتی داشته باشند برای آن ها هزینه می کنیم!
سعی کنید فیل های سفید را از زندگیتان بیرون کنید!

Print this pagePin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook

درباره نویسنده

من، محمدصادق هاشمی، در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی (مدیریت استراتژیک) در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستم. عمده سابقه کارم در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت و صنعت مالی-بانکی و در حوزه های استراتژی و بازاریابی است. توسعه شایستگی های منابع انسانی، از دغدغه های اصلی بنده است و امیدوارم دوره های شبیه سازی مدیریت و کسب و کار و محتواهایی که در این سایت مطالعه می کنید، بتواند به بهبود شایستگی های مدیریتی و کاری در من و شما، کمک کند.